عید سعید فطر مبارک

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود / صد حیف ازین بساط که برچیده می شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود


عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان تبریک می گوییم.