شرایط ثبت نام

به نام خداوند جان و خرد

 مجتمع آموزشی هوشمند رضوان تهران

ثبت نام سال جدید  آغاز شد

 از اینکه مدرسه ما را به عنوان یکی از گزینه ها برای ادامه تحصیل فرزندتان انتخاب کرده اید سپاسگزاریم .

برای ورود به فرم پیش ثبت نام اینجا را کلیک نمایید